Acasa

Din 1961. Din generație în generație.

     Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” se află situat în localitatea Dăbuleni aproape de centrul orașului la 200 de metri nord de șoseaua Craiova – Corabia pe str. Marin Preda, Nr.4. In unitatea noastră își desfășoară activitatea  907 de elevi şi  82 de angajați (cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic).

     Liceul Teoretic este .un comp1ex școlar ce dispune de spatii de învățământ (corpul A şi corpul B), terenuri de sport in aer liber, precum şi o sală de sport.

Liceul dispune de urmatoarele dotari:

*  săli de clasă, pardosite cu parchet din lemn și dotate cu mobilier nou.

*  laboratoare

·      de fizică-chimie dotat corespunzător, cu gresie, apa curentă şi mobilier nou;

·      de biologie modern și dotat corespunzător;

·      de informatică dotat corespunzător, mobilier nou, aer condiționat.

*  cancelarie, biblioteca, cabinete pentru director, director adjunct,  secretariat, contabilitate, consilierul psihopedagogic, toalete pentru elevi și cadrele        didactice;

 * cabinet medical