Anunț de presă

privind începerea implementării proiectului intitulat

„LABORATOR INTELIGENT LICEUL TEORETIC DABULENI”